Make your own free website on Tripod.com

 

Ekopatent ekopatent flash
Home Page      |       Distribucija      |       E-kupovina      |       O nama       
   
Eko eXtreme soil
   

Eko eXtreme soil ® osnovno organsko djubrivo napravljeno je na bazi kokosijeg, konjskog i ovcijeg stajnjaka koji je posebnim i jedinstvenim tehnoloskim postupkom obradjeno i pretvoreno u organsku materiju bio-humus, dodatno obogaceno aminokiselinama koje nedostaju u zemljistu usled prekomerne upotrebe vestackih djubriva ili usled slabe uhranjenosti zemljista. Upotrebom Eko eXtreme soil ® osnovnog organskog djubriva nemate potrebu za upotrebu vestackih mineralnih djubriva jer Eko eXtreme soil ® poseduje u sebi dovoljno hranljivih makro, mikro i mezo materija za biljku u lako pristupacnom obliku (helatno). Upotrebom Eko eXtreme soil ® djubriva pojacavate ishranu biljaka i stimulisete njihov prirodni imunoloski sistem pa time i smanjujete upotrebu pesticida u toku gajenja biljaka.


Prednost
Eko eXtreme soil ® granula :

 • lako pristupacne hranljive materije materije u velikoj kolicini

 • utice na cvrstocu biljaka i povecava njihovu zelenu masu

 • intezivira boju kod cvetnica

 • ubrzava ozivljavanje pri sadnji

 • povecava masu plodova i sadrzaj secera u njima

 • povecava otpornost biljaka na stresne situacije kao sto su susa i niske temperature

 • plodovi su krupniji i stizu minimum sedam dana ranije

 • Prinosi premasuju opisane karakteristike sorte

 • Povecava otpornost na bolesti

 • Popravlja kvalitet istrosenih i zakiseljenih zemljista

 • potpuno je hranivo za sve biljne kulture

 

 

 
 
 
 
eko extreme soil

eko extreme soil

Primena :

- Mesanje sa supstratom ili zemljom 5-10 kg/m3
- Unosenjem u rupe pri sadnji visegodisnjih biljaka 300-500 g po sadnici
- Razbacivanjem po povrsini u kolicini od 300g/m2 pre kultiviranja
- Unosenje u trake ili brazde u rasponu od 250g/m

 

Eko eXtreme soil ® u sebi poseduje znacajne kolicine aktivne aminokiseline huminska i fulvo. Efekti aminokiselina su sledeci:

- pojacava brojnost i aktivnost mikroogranizama
- ubrzava razvoj korenovog sistema
- pojacava usvajanje i transport hranljivih materija kroz biljku
- smanjuje potrebnu kolicinu vode za normalni razvoj biljke
- smanjuje zaslanjenost i toksicnost djubriva
- prociscava vodu koju biljka usvaja i neutralizuje stetne materije koje dolaze iz atmosfere
- vezuje Ca, Mg, Fe, Al, akumulira i kasnije postepeno otpusta kao mineralizovane elemente koji sluze kao izvor energije za rad mikroorganizama
- kod peskovitih zemljista povecava cak do 10 puta vodni kapacitet zemljista
- zbog stvaranja organskih-mineralnih veza u zemljistu smanjuje eroziju zemlje od vode i vetra

Ukoliko zelite da ovezite zemlju u saksiji za cvece potrebno je dodati Eko eXtreme soil ® granula 50 g/1 kg supstrata zemlje u postavljenim ogledima Eko eXtreme soil ®je pokazao da je upotreba organskih djubriva ne zamenljiva. Povecanje biljne mase , kolicine plodova , velicina i kvalitet su bili evidentni. Povecanje prinosa je bilo od +28%.

 

eko extreme soilEko eXtreme soil ® u prvoj godini daje 70% svog hranljivog potencijala dok u drugoj godini daje 30% svog potencijala.

Eko eXtreme soil ® mozete da bi ste ubrzali proces razlaganja i mineralizacije pre mesanja sa supstratom poprskati sa 1% rastvorom EKOBOOSTER 1 ® preparatom.

 

Preporucena kolicina Eko eXtreme soil ®

gr/m2

 

Povrtarske kulture (paradjz,paprika,..)

300

 

Kupusnjace

250

 

Lubenica,dinja,krastavac

250

 

Vocarske kulture (zasnivanje vocnjaka)

500

 

Vocarske kulture (zasad u rodu)

300

 

Zitarice (psenica,jecam,tritikale,..)

250

 

Jagode,maline,kupine,ribizle

300

Zbog cega Eko eXtreme soil ® ?

Kolicina i kvalitet organske materije veoma varira u razlicitim tipovima zemljista, kao i u fazama njihovog razvoja. Vertikalna distribucija razlicitih oblika i hemijskog sastava organske materije, ima izraziti uticaj na diferenciranje horizonata u profilu, s obzirom da organska materija sluzi kao strukturoformator. Stoga su sadrzaj i priroda organske materije vrlo znavajna karakteristika zemljista uopste. Eko eXtreme soil ® ima uticaj na organsku materiju u slatinama, s obzirom na njen specifican hemijski sastav i uticaj na genezu, razvoj, karakteristike i mogucnost melioracija slatina. Kolicina organske materije je mala u poredjenju prema ostalim delovima tla, pa ipak je od sustinskog znacenja jer organska materija u tlu odredjuje razliku izmedju tla u smislu prirodnog supstrata biljne ishrane i rastresite mase raspadnutih stena litosfere u termickim i hemijskim procesima.

Organska materija iz Eko eXtreme soil ® izrazito utice na citav niz vrlo znacajnih fizickih i hemijskih svojstava tla, kao sto su struktura, kapacitet za vodu, sorpcija iona, sadrzaj neophodnih elemenata (N, P, S itd.) itd.
Organska materija je osnovni izvor energije za zivotnu aktivnost mikroorganizama tla pa bi njezinim eventualnim nestankom doslo do katastrofalnih posledica po c
itav zivot na Zemlji.

Bio-humus je proizvod zive materije i njen prirodni izvor, humus je rezerva i stabilizator organskog zivota na Zemlji .

Eko eXtreme soil ® sa svojim obogacenim bio-humusom se kao aktivna koloidno-organska frakcija tla povezuje na razlicite nacine s mineralnim koloidnim cesticama i tako nastaju stabilni organomineralni kompleksi koji su temelj agregiranja cestica tla u strukturne agregate. Nakon katabolizma sveze organske materije sledi anabolizam i sinteza "plazme tla".

Plazma tla je tecna konzistencija i sadrzi proteine, soli, druge razlozene organske fragmente i vodu. Zapravo to je "krv tla" jer su u vodi otopljene razlicite materije i suspenzirane sitnije krute cestice (analogno pravoj krvi). Zbog toga porozna struktura tla ima vaznost krvotoka koji prenosi pojedine komponente plazme tla i osigurava kiseonik i vodu. U tim uslovima iz plazme, sintetickim procesima i vezivanjem na glinene cestice, nastaje stabilna humusna materija tla koja odrzava povoljnu strukturu preko nastanka organomineralnih kompleksa, odnosno strukturnih agregata.

Zato je bio-humus zapravo dormantna snaga tla ili uspavana moc i temelj prirodne plodnosti tla, odnosno izvor energije i plodnosti "Majke Zemlje".

 

 

Copyright © 2010 Ekopatent,. All rights reserved. Design by vujkov
Terms of Use | Privvacy Policy