Make your own free website on Tripod.com

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ekopatent flash
Home Page      |       Distribucija      |       E-kupovina      |       O nama       
   

EkoBooster 2

  ekobooster2


Hemijski sastav EkoBooster 2 :

Azot ( N ) ........................ 9 %
Fosfor ( P2O5 ) ................ 1 %
Kalijum ( K2O ).................. 4 %
Organska materija ..........7,20 %
C org. .............................. 5 %
C/N ............................... 7,4
pH ......................... 5,3 - 5,8
Humati + Fulvo ............... 3,7 %
Huminska kiselina ............ 0,2 %
EC mS ........................... 17

 

 
 
 

kukuruz

paprika

 

 

PRIMENA :

RATARSKE KULTURE
Kukuruz, soju, suncokret, psenicu, secernu
repu,tritikale,jecam,raz,ovas i ostale ratarske
kulture tretirati u pocetnoj fazi rasta sa rastvo-
rom od 0,5% ( 1 litar/ha sa 200 litara vode)
2 puta u toku vegetacije. Preparat se moze
mesati sa svim herbicidima i fungicidima-*.

POVRTARSKE KULTURE
Povrce na otvorenom tretirati sa kolicinom od
1 litar/ha sa 250 litara vode na svakih 15 dana.
Kod rasada koristiti koncentraciju od 0,2 %
(0,2 dl/10 lit. vode) 2x dok se rasad ne rasadi.
15 dana nakon rasadivanja koristiti 0,3% rastvor
(0,3 dl/10 lit. vode)-*.

HORTIKULTURA
Cvece tretirati koncentacijom od 0,2% svakih
15 dana. Ukrasno šiblje tretirati koncentacijom
od 0,2%-0,5% u zavisnosti od velicine habitusa.

VOCARSKE KULTURE
Prvi tretman obaviti posle cvetanja kada se
formira lisna masa sa 0,5% rastvorom (1 lit.
/200 lit.vode) posle 15 dana,drugi i treci
tretman sa 1,5 lit/ ha sa 400 lit. vode -*.

TRETMAN ZEMLJISTA
Zemljiste radi povecanja plodnosti tretirati
sa kolicinom od 2 litara/ha sa 200 lit. vode.
Posle tretmana , zemljiste kultivirati.


* - Preparat ne mesati sa jako alkalnim
preparatima cinebom , sumporno-krecnom
corbom ili preparatima na bazi bakra.

       

Upozorenje:
Nesme se primenjivati veca koncentracija od propisane.

 

 

Copyright © 2010 Ekopatent,. All rights reserved. Design by vujkov
Terms of Use | Privvacy Policy